centrum voor bewust tuinieren

           de Hofmakerij

       centrum voor bewust tuinieren

    ...groen in een brede kleurschakering....

De Hofmakerij  is ontstaan in 2004 en is sindsdien een multidisciplinair  'groen' bedrijf met een holistische, antroposofische gedachtengoed als basis heeft voor leven en werken.

Dit houdt in dat niet de mens centraal staat, maar de mens in gelijkwaardig samenspel met zijn omgeving.

Bewust tuinieren gaat  dan ook vooral over het verzorgen van de mensentuin.....en op die manier ben zijn we met dit bedrijf in veel verschillende werkgebieden actief.