cultuur in de natuur

een strakke en kunstmatige vijver als onderdeel van de tuin, onderdeel van z'n omgeving

   ...biologisch harken?...

Natuurlijk heeft ook de mens een eigen plek nodig.

Voor mij als hovenier betekent dit dat de tuin en zijn eigenaar gezien en benaderd worden als onderdeel van hun omgeving, de kosmos. 

Praktisch gezien betekent dit dat er bij het ontwerpen, aanleggen, onderhouden van de tuin, naast de wensen en behoeften van de klant, ook rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van aardstralen, wateraders, stand van zon en maan.

Natuurlijk kunt u bij de Hofmakerij terecht voor al het normale hovenierswerk; ontwerpen, beplantingsplannen, aanleggen van beplantingen, bestratingen, vijvers, riolering, waterafvoer, snoeiwerk, kap- en rooiwerk, verzorgen van borders, etc.

Uiteraard word er geen gebruik gemaakt van chemische meststoffen en/of bestrijdingsmiddelen.