rust, regelmaat en r....rechtdoen

....aanleg van de kleinfruit hoek, rust en regelmaat...

   ...en reinheid ten opzichte van alles en iedereen...

Na een opleiding aan Academie Kraaybeekerhof werk ik ook als tuintherapeut.

Nee, de tuin gaat niet in therapie, de tuin word ingezet als 'medicijn'.  

De Hofmakerij is ook een 'zorg bedrijf’, mensen met een hulpvraag kunnen binnen de Hofmakerij een veilige plek vinden waar aan de hulpvraag gewerkt kan worden. Als tuintherapeut heb ik de nodige ervaring met jongeren die een stoornis hebben binnen het autistisch spectrum en met jongeren en jong volwassenen die bijvoorbeeld na een burn-out of na een periode van overspannen zijn weer willen integreren in de arbeidsmarkt.

De cliënten werken dan mee in het tuingebeuren. Hier wordt gewerkt aan rust, regelmaat en rechtdoen aan de natuur, de kosmos en dus ook aan zichzelf. 

Op deze wijze wordt er een natuurlijke wijze van aarden gevonden; niet teveel en niet te weinig. Het fundament, de basis voor 'herstel' wordt hier gelegd. 

Uiteraard wordt er naar behoeven meer of minder 'gepraat'.