al doende...

   ...kennis en kunde...

Het is fijn om te vertellen over en vanuit de kennis en gaven die ik heb en de dingen die ik doe. Om die reden heb ik veel ervan in cursussen 'gestopt'.