wie...? ik?

eerst iets over mezelf

   ...in hart en nieren...

Mijn naam is Jans Buurma, geboren in Sellingen. Opgegroeid in het mooie Westerwolde, op een gemengd boerenbedrijf, gelegen tegen de Duitse grens. 

De ondertoon in het boerenbedrijf was: eerbied en respect, liefde voor de schepping. Echt rentmeesterschap dus.

Het opgroeien als kind, het leren op de middelbare school, de vele vervolgstudies en natuurlijk het leven heeft mij gevormd en gebracht wie en waar ik nu ben... Van daaruit werk ik in en aan mijn bedrijf, de Hofmakerij. Er van overtuigd dat de mens zich zelf niet los kan zien van z'n omgeving en daar dan dus ook met liefde en respect mee om dient te gaan.